Hemen Ara Biz Sizi Arayalım
- İzmir Reklam Ajansı, İzmir Büyüme Ajansı, Sosyal Medya Ajansı, Dijital Pazarlama, Eticaret
Şule Yüce 22-06-2022 00:59 (23 ay önce)

İçerik Pazarlamada Dil Bilgisi

İçerik Pazarlamada Dil Bilgisi

Metinlerin ve içeriklerin yazılma amaçları fark etmeksizin her türlü yazılı doküman ve kaynakta dil bilgisi kuralları dahilinde hareket etmek ve noktalama işaretlerine dikkat etmek gerekir. İçerik pazarlama metinleri söz konusu olduğunda da yazım esnasında dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı içeriklerin doğru şekilde ve amacına uygun ifade edilmesini sağlar.

Edebi içerikler, blog yazıları, bilgilendirici ve araştırmalara dayalı makaleler, reklam veya pazarlama amacıyla yazılan işler söz konusu olduklarında yazıların şekilsel ve içeriksel durumları birbirlerinden çok farklı olmaktadır. Daha gündelik temelli olan blog yazılarında özellikle, genelde bir samimi hava verildiği için kişiler dil bilgisi kurallarına dikkat edilmiyor düşüncesine meyilli olsalar da aslında her türlü yazı içerisinde kuralların uygulanması şarttır.

İçerik Pazarlamanın Dil ile İlişkisi

Eğer bir yazı; ticari ya da kurumsal anlamda, marka temsili ya da başkaları ile resmi konuşmalarda vb. hallerde kullanılmıyor ve kişisel amaçlarla yazılıp yayınlanmıyorsa dil bilgisi kuralları göz ardı edilebilmektedir. Fakat işin içerisinde kurumsal durum, resmiyet, yayınlanma, reklam, pazarlama gibi konular girdiğinde içerik pazarlamanın temel yapılarından birisi olan doğru dil bilgisi kurallarının kullanımı önem kazanır.

İçerik pazarlama işi dahilinde oluşturulan içeriklerde en başta hedef kitlenin belirlenmesi, sonrasında ise anlaşıla bilirlik ve açıklık gözetilir. Ancak fikir ve ulaşım yolu ne kadar doğru olursa olsun eğer bir içerikte noktalama işaretlerinin yersiz kullanımı ya da kullanılmaması, dil bilgisi kurallarına uyulmamış olması durumu mevcutsa içerik anlamını kaybeder. Bu kuralların göz ardı edilmesi ile yazının akış ve açıklık konularında yetersiz kalması doğrudan bir ilişi içerisinde gerçekleşir. İçerik akışını etkileyecek olan her türlü noktaya önem göstermek anlaşılır ve amaca hizmet eden bir yazı için temel gerekliliktir.

Bir amaç güdülerek ortaya çıkartılan içeriklerin ortaya çıkmalarının temelinde; markaya bağlılık, marka güvenilirliğini sağlama, samimiyet ilişkisinin kurulması ve kalite algısının müşterilere verilmesi gibi amaçlar güdülmektedir. Bir kalite algısının oluşturulabilmesi için yazının da her açıdan kaliteli şekilde oluşturulmuş olması gerekir.

Marka için Profesyonel Görünüm Algısı

Dijital içerik oluşturulmasında içeriklerin pazarlama amacı taşıması halinde veya içerik yazarlığı konusunda yapılan tüm çalışmalarda kişiler en etkili iletişim stratejisini konuya ve amaca uygun seçerler. İçeriklerin oluşumunda temel yapı taşı olan dilin kulanım şekli de bu noktaya devreye giren ve hayati önem taşıyan konulardan birisi olur. Dil istenilen şekilde değiştirilebilir, eğilip bükülebilir, resmiyet ya da samimiyet tarzı ile süslenebilir. Hedefe ve hedef kitleye göre şekillendirilen dil kullanımı ile hedef kitle ile daha doğru ve etkili bir iletişim kurulduğu gerçektir.

İş ortamı amacıyla ortaya çıkartılan resmi içerik ve yazılı dokümanlar söz konusu olduğunda yazı dilinin temelinde profesyonellik yaratma ve/veya olan profesyonelliği karşı tarafa aktarma amacı güdülür. Marka için profesyonel algı yaratımı ve bunun vurgulanmasında okuyucu ile sağlam bağların kurulabilmesi ve dikkat çekici aynı zamanda kaliteyi yansıtan bir içerik oluşturulabilmesi için güven hissiyatını sağlayacak olan yegâne noktalardan birisi dilin doğru kullanımı olur.

İçeriklerde Noktalama İşaretlerinin Etkileri

İçeriklerin oluşturulması süreçlerinde dil bilgisine ait uyulması gereken hususların göz önünde bulundurulması sayesinde etkili ve açık, anlaşılır, ilgi çekici ve doğru mesaj verici nitalikte bir yazılı iletişim sağlanır. Fakat dil bilgisi kuralları kadar bu noktada devreye giren noktalama işaretlerinin kullanımı da önem taşır. noktalama işaretlerinin hatalı kullanımları sonucunda ya da hiç kullanılmamaları neticesinde yanlış anlaşılmaya ya da anlaşılmamaya meyilli, okuyucunun ilgisini çekmeyen ve markanın prestijine zarar veren bir içerik oluşturulması muhtemeldir.  Noktalama işaretlerinin içeriklerde ve tüm yazılı dokümanlarda öncelikli hedefi anlatılmak istenen her şeyin açıklığına ve net olarak anlaşılmasına olanak sağlamaktır. Ayrıca noktalama işaretleri kullanımları anında olabildiğinde gözden uzak ve ikinci planda kalmalıdırlar. Gereksiz yere, fazladan kullanılan noktalama işaretlerinin yarattığı karmaşa; noktalama işaretlerinin hiç kullanılmamaları sonucunda ortaya çıkan karmaşa ile eş değer görülebilir.

Noktalama işaretleri hem doğru yerlerde hem de doğru şekillerde tercih edilmelidir. Yetersiz ya da hatalı olan noktalama işaretleri içeriğin anlam yapısına zarar verir ve okuyucu dikkatinin dağılmasına, açıklığın anlaşılmamasına neden olur. Yazı akışına ve yazının bütününe uygun bir ilişki içerisinde noktalama işaretleri tercih edilmelidir.

Doğru Kullanımda Noktalama İşaretleri ve Dil Bilgisi Kurallarının Etkileri

İçeriklerin profesyonel bir şekilde oluşturulması hedeflendiği zaman, bazı hususlara dikkat ederek yerinde ve yeterli düzeyde tutulan noktalama işaretleri ile etkili şekilde ve dil bilgisi kurallarına uygun şekilde oluşturulmuş cümlelerin anlamı büyüktür. Birkaç hususu göz önünde bulundurarak doğru kullanımlar konusunda örnekleme yapmak gerekirse;

  1. Noktalama işaretinden önce gelen kelime ile noktalama işareti arasına boşluk koyulmaz.
  2. Noktalama işaretinin hemen sonrasında bir boşluk bırakılır.
  3. Virgül ve noktalı virgül gibi cümleyi sonlandırmayan noktalama işaretlerinin ardından özel isim gelmediği sürece kelimeler küçük harfle yazılır.
  4. Cümleyi sonlandırma anlamı olan noktalamaların ardından yeni cümleye başlanır ve buna uygun olarak ilk kelime büyük harf ile yazılır.
  5. 3 nokta kullanımı ardından boşluk bırakılmalıdır.
  6. Parantez içerisinde boşluk bırakılmaz, öncesinde ve sonrasında bırakılır.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun

BİZİMLE ÇALIŞ

Hemen bizimle birlikte
mükemmel projeler
oluşturmaya başla!

Proje Başlat Bizimle Çalışmaya Başla