Hemen Ara Biz Sizi Arayalım
- İzmir Reklam Ajansı, İzmir Büyüme Ajansı, Sosyal Medya Ajansı, Dijital Pazarlama, Eticaret
Şule Yüce 17-06-2022 01:57 (23 ay önce)

Duygusal Zeka – Oyunlaştırma ve Online Öğrenme Birleşimi

 

Eğitim süreçlerinde oyunlaştırmanın kullanılması dijitalleşen dünyaya uyum ve onunla gelişim konusunda yapılan yenilikçi yaklaşımlardan kabul edilir. İnsan beyni yalnızca bilgi verilerini işleyen bir işletim sistemine benzemez. Bu özelliğinin yanı sıra duyusal ve bilişsel süreçlerin de işlevini içerir. Bu karmaşık sistemden daha fazla verim sağlanması ve yönlendirmelerinin değiştirilmesi için her alanda farklı deneysel ve uygulamalı süreçler geliştirilerek tasarlanmakta.

Duyusal açıdan bakıldığında güven içerisinde hissedilmesini sağlayan online öğrenme ortamları, kişilerin öz güven ve motivasyonlarında artış görülmesini sağlar. Risk alma teşviki ve yaratıcılığı geliştiren bu uygulamalar eğitimlerde duyusal süreçlere de etki edilerek öğrenme aktivitesinin artı değerler kazanmasına yardımcı olur.

Çevrimiçi Öğrenme Metotlarına Bakış

Duyusal noktalara hitap etmek için kullanılan yöntemlerden en etkili olanlarından biri çevrimiçi eğitimlerde oyunlaştırma mekanikleri öğelerinin kullanımıdır. Tüm oyun mekanikleri aslında insanların 8 temel duyusuna hitap eder. Oyunlaştırmanın temelinde 8 esas kuvvet baz alınır.

Bireylerin kendilerine güvenlerini sağlamaları ve güzel bir iş ortaya çıkardıklarını düşünmeleri için destansı anlam ve çağrı temeli baz alınır. Eğitim süreçlerinin tasarımlarında eğitim katılımcıları kendilerini bir hikaye içerisinde kahraman olarak hissetmesi ve kahraman olarak yolculuğa çıkarak eğitim süreci boyunca heyecanlanmasını sağlayacak bir hikaye kurgulanması olumlu sonuçlar doğurur.

Çevrimiçi öğrenme süreçlerinde kişilerin sistem içerisinde zorluklarla donatılmış hedefleri aşarak emin adımlarla ilerleme sağlaması ve beceri geliştirmesi bir içsel kuvvet olarak uygulama alanı bulur. Gelişim ve başarı temeline dayanan bakış açısı ile eğitim süresince ölçülebilir hedefler konularak hedeflere ne kadar yaklaşım sağlandığı değerlendirilebilir.

Online eğitim boyunca bireylere doğru yerlerde geri bildirimlerin verilmesi de önemli görülen noktalardandır. Akıştan kopulmaması için yaratıcılık hissiyatının desteklenerek yaratıcılık sürecinin geri bildirimler ile güçlendirilmesi önemlidir.

Duygusal Zekanın Oyunlaştırma Süreçlerine Etkileri

Çevrimiçi öğrenme süreçlerinde oyunlaştırılmış sisteme entegrasyon katılımcıların duyularını, duygusal zekalarını ve öğrenme konusunda tüm bileşenlerini geliştirmeye yönelik çalışılarak gerçekleşir. Duyusal ya da duygusal zeka; yetenek ve karma olarak 2 farklı yaklaşım esas alınarak uygulanabilmektedir.

Yeteneği baz alan modelde duygusal zeka yetenek olarak görülerek kişilerde yeterlilikler incelenir. Karma modelde ise duygusal zekaya kişisel özellikler, davranış alışkanlıkları ve sosyal beceriler de incelenme altına alınarak geliştirmeler yapılır.

İdeale yakın olan öğrenme ortamlarında öğrenilen bilgiler odaklanılarak motive olunmuş bir şekilde beyne alınır. Ayrıca öğreten kişiler ve öğrenciler arasındaki sosyal bağlar da öğrenme sürecinde etkilidir. Bu nedenle duygusal zekanın motivasyon ve öğrenme süreçlerine etkisi tartışmaya açık bir konu olarak kabul edilir.  Hedef kitlenin katılımını arttırmak ve performansını üst düzeyde tutmak için bazı duyusal bileşenlerden faydalanılarak oyunlaştırma süreçlerinin geliştirilmesi online eğitime artı değer katmaktadır.

Duygusal Zekanın Online Öğrenme Üzerindeki Etkileri

Öğrenci merkezli olan bir online öğrenme modeli geliştirilecekse eğer; öz farkındalık konusu üzerine düşünmek ve buna göre çözümler sağlamak gerekir. Öğrenci olarak katılan kişilerin öğrenme süreci esnasında düşünce ve hislerinin belirlenmesi yöntemin uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler üzerinde ilgilerin ve merakın aktif olması sağlanmalıdır. İlgi çekici multi video içerikleri ve uygun oyunlaştırma araçları ile entegre edilen online eğitimler aynı zamanda uygulama alanı sunularak da desteklenebilir.

Duygusal zeka ele alındığında zor, ilgi çekmeyen ve başarım için fazla sabır isteyen online eğitim ödevlerinin katılımcılar için eksi yönde etki yaptığı görülür. Elektronik ortamda öğrenme faaliyetleri esnasında katılımcılar için oyuncu tipi belirlenmesi ve katılımcıların kendi serüvenlerine anlam katması önemlidir. Düzenli olarak alınan geri bildirimler ile çevrimiçi eğitim sırasında etkinliği arttıran düzenlemeler yapılabilir.

Öğrenme söz konusu olduğunda duygusal zekada motivasyon çok önemli bir nokta olmaktadır. Başarıya ulaşma yeteneği üzerinde büyük rolü olan bu hissiyat için öğrencilerin güçlü bir motivasyona sahip olmaları gerekir. Öğrenme durumu için gereken coşku ve gayret ancak bu şekilde sağlanır.

Öğrencilerin kendileri için olan motivasyon hislerini geliştirmek amacıyla onlara faydalı ve gerekli gelecek öğrenme materyalleri sunulmalıdır.

Çevrimiçi öğrenme modellerinde öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurabiliyor olmaları sosyal beceri ve ilişki yönetimi başlığı altında değerlendirilen önemli bir online öğrenme tekniğidir. Öğrenciler arası iş birliği geliştirildiği taktirde daha iyi sonuçlar ortaya çıkmaya meyillidir. Sanal sınıfta öğrencilerin sosyal ilişki kurmalarını teşvik edecek yöntemleri online öğrenme sürecine dahil etmek olumlu sonuçlar doğuracaktır. Örneğin takım oyunları ile sorumluluk paylaşma modelleri esas alınabilir. Oluşturulan sanal ideal ortamda öğrenme iç güdüsü çok daha güçlü hale gelecektir.

Duygusal Zeka ile Oyunlaştırmanın İş Birliği

Online öğrenme sürecinde duygusal zekaya hitap edilmesi amacıyla hikayeleştirilmiş içeriklerin tasarlanarak kullanılmaları; oyunlaştırma konusunun dinamiklerine benzer motive edici etkinlikler sağlanmasına yardımcı olur.

Online eğitim süresi boyunca açık ve anlaşılır sunumlar, iş birliğine teşvik edici modellemeler ve etkileşimli bir eğitim programı uygulanması tüm bilgilerin beyinde harmanlanması için uygun duygusal zeka ortamını yaratacaktır. Duygusal zekayı destekleyen ve ilgi çeken öğrenme modellerinden ve oyunlaştırma taktikleri ile oyunlaştırma prensiplerinden faydalanılarak maksimum düzeyde verimli bir online eğitim süreci gerçekleştirilir.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun

BİZİMLE ÇALIŞ

Hemen bizimle birlikte
mükemmel projeler
oluşturmaya başla!

Proje Başlat Bizimle Çalışmaya Başla