Hemen Ara Biz Sizi Arayalım
- İzmir Reklam Ajansı, İzmir Büyüme Ajansı, Sosyal Medya Ajansı, Dijital Pazarlama, Eticaret
Şule Yüce 10-07-2022 11:25 (24 ay önce)

Dönüşüm Optimizasyonu

Dönüşüm optimizasyonu; son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız dijital pazarlama sektörüne ait popüler terimlerden birisi. Dijital Pazar söz konusu olduğunda faaliyet listelerinin başında yer alan terim artan yoğun ilgi beraberinde SEO uzmanları tarafından da dikkat çeken ve ticari fırsata dönüştürülen bir olgu şeklini aldı. CRO (dönüşüm optimizasyonu) ile web sitesi birkaç yazılımı değil milyonlarca kullanıcıyı hedef alarak ilgi çekiciliği hedefleyen ölçümler ve uygulamalardan oluşmakta.

Dönüşüm optimizasyonunu SEO’dan ayıran temel bir fark mevcut. öncelikle bu farka odaklanmakta fayda var. SEO çalışmalarında arama motorlarında çıkan sonuçlar kapsam içerisindedir. Algoritmit bir temele bağlı çalışır ve bir disiplin olarak değerlendirilir. Ancak dönüşüm optimizasyonu yani CRO dönüşüm akışı için ara yüz ve içerikler gibi farklı açılardan meydana gelen bir değerlendirme metodunu kapsar. Sağlam bir CRO için kantitatif veriler yeterli gelmez; kullanıcı memnuniyeti ve davranışları açısından veri olarak elde edilen kalitatif verilere de ihtiyaç duyulur.

Dönüşüm Optimizasyonu Kavramına Yakından Bakış

Dönüşüm optimizasyonu, reelde ofise daha fazla müşteri çekmek için görsel ürün tasarımcısı ile çalışıp hediye vb. materyalleri ve tabelaları ile ilgi çekici bir izlenim oluşturmak olarak gözde canlandırılabilir. CRO sayesinde bu izlenimin yanı sıra uzman bir iç mimar ile de çalışır ve ortak bir çalışma ile pozitif etki yaratırsınız.

Bir dönüşüm optimizasyonu için öncelikle iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Yönteminiz ve süreç işleyişiniz için ara yüz ve kullanıcı deneyimi alanlarından yardım almak sonuçları iyileştirecektir. Kullanıcı deneyimi konusunda etkili bir yardım almadan optimizasyona harcanan verimden en yüksek düzeyde faydalanmak mümkün değildir. Dijital ürünler için tasarım kararları alınırken aynı fiziksel dünyanın ürünlerinde olduğu gibi tüketici alışkanlıklarından alınan veriler ile iç görüler oluşturulmalıdır.

Dönüşüm oranında düşüklük olması; tekniksel ya da tasarımsal eksikliklerden kaynaklı bir kullanıcı deneyimi yani UX problemidir. Metodolojiye dayanmadan üretilen deneysel süreçler ve yapılan testler yetersiz kalacaktır. Doğru yürütülen bir dönüşüm optimizasyonu ile ancak tasarım konusunda etkili veriler sağlanabilir.

Dönüşüm Optimizasyonu Süreçlerinde Tanımlar

Dönüşüm optimizasyonunda yer alan süreçleri tanımadan önce terimlerin anlamlarını bilmek ve anlamak gerekir. Bu bağlamda sıklıkla duyulan CRO terimleri konusunda bilgi alınmalıdır.

Dönüşüm; dönüşüm, dönüşüm optimizasyonu için en temel kavram olarak düşünülebilir. Müşterilerden beklenilen eylemin gerçekleştirilmesi; dönüşümdür. Yani kısaca; Call to Action (CTA)’ya cevap alınabilmesini ifade eder.

Optimizasyon; belli başlı kısıtlamalar dahilinde istenilen verilerin en yüksek verimde elde edilebilir olması, istenilmeyen sonuçların ise minimize edilerek düşük maliyetler ile yüksek düzeyde performans eldesi için alternatif çözümlerin bulunması demektir.

Dönüşüm optimizasyonu; web sitesi üzerinde veya mobil uygulamada ziyaretçilere istenilen eylemin yaptırılabilmesinin oranını yükseltmek için uygulanan sistematik faaliyet bütünüdür.

CR yani dönüşüm oranı; totalde olan dönüşüm sayısının ziyaretçi sayısına bölünmesi ile elde edilen orandır. Bu oranın arttırılması amacıyla toplam ziyaretçi sayısı sabit tutularak web sitesi iyileştirmeleri konusunda dönüşümlerin yükseltilmesi gerekir.

Dönüşüm Optimizasyonu Döngüleri

Birbirini devamlı olarak takip eden işlemlerden oluşan dönüşüm optimizasyonunu oluşturan süreçler için; bitmeyen dönüşüm optimizasyonu döngüsü de denilmektedir. Sürecin aşamaları şu şekildedir:

  1. Süreç: İzlemeler

ilk yapılması gereken nokta izleyerek işe koyulmaktır. Tüm verilerin ve metriklerin belirli bir süre izlenmesi gerekir. İzleme adımı için hedef, dönüşüm hunileri ve segmentler ön plandadır. Hedefler için tüm metrik oluşumlar değerlendirilebilir. Dönüşüm hunilerinden kasıt; ziyaretçilerin ürün sayfalarında sepete ekleme işleminden satın alımın gerçekleşmesine dek olan süreç takip edilir, bu aşamada sitenin hangi aşamada terk edildiği önemlidir. Segmentasyondan kasıt ise huni ve hedeflerin doğru takip ve analizi ile ziyaretçilerin segmentlere ayrılarak ayrı ayrı değerlendilimesidir.

  1. Süreç: Analizler

Ziyaretçilerin amaçlar doğrultusundaki gidişatları sırasında takip ettikleri aşamaların ve hangi aşamalarda siteden daha çok ayrıldıklarının verilerini alıp analiz etme sürecini anlatır. Google Analytics gibi yardımcılar bu aşamalarda kullanıcıların davranış alışkanlıklarını verilere dayalı şekilde izleyebilmenize olanak sağlayan araçları sizlere sunar. Isı haritaları, ziyaretçi kaydı yapan araçlar, formlar ve anketler kullanıcı davranışlarının doğru analizi için kilit noktalardır.

  1. Süreç: Hipotez Oluşturma

Kullanıcıların izlenmesi ve analiz edilmesinin ardından bir sonraki adımda elde edilen veriler yorumlanır. Yorumlara dayalı gerçekçi bir hipotez oluşturmak çözüme giden neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi açısından önem taşır. hipotezde kaynak olarak kullanılan veri, optimize edilecek olan öğe sonucunda nasıl bir sonuç elde edeceğinizi verir.

  1. Süreç: Planlama Süreci

Hipotez üretildikten sonra uygulama adımından evvel sağlam bir plan yapmanız gerekir. Bu aşamada hipotezler farklı parametreler dahilinde incelenir, sınıflandırılır ve gerekirse önem sırasına koyulur. Göz önünde bulundurmanız gereken parametreler; kazanca olan güven, büyük hedeflere olan etki, zorluk ya da kolaylık derecesi gibi olabilir. Gerekirse şematik bir puan sistemi oluşturarak önce hangi hipotezin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair karara varılabilir. Bu sıralama sayesinde dönüşüm optimizasyonu döngüsü içerisinde test edilecek olan fikrin planlanması kolaylaştırılır.

  1. Süreç: Testlerin Yapılması

Puanlama sonrasında planlanması daha gerçekçi ve önemli temellere dayanan hipotez sıralaması yapılmış olur. dönüşüm optimizasyonu konusunda son aşama olan test aşamasında tahminler yerlerini test sonuçlarına bırakır.

  1. Süreç: Hedeflerin Gerçekleştirilmesi

Döngüdeki son süreç adımı olan hedeflerin geçekleştirilmesi, amaca ulaşılan döngü adımı olarak değerlendirilebilir. Bu hedefleme aşaması dahilinde belirli bir ziyaretçi sınıfına karşı uygulamaya koyulan testler hakkında en yüksek dönüşümü sağlayan sonuçlar teste tabii tutularak optimizasyon işlemi tamamlanır. Göz önünde bulundurulan hipotez için hedefleme yapıldıktan ve sonuca ulaşıldıktan sonra sıradaki hipoteze geçilir. Önem sıralamasında bir sonraki sırada yer alan hipotez için de plan test ve hedefleme aşamaları tamamlanarak dönüşüm optimizasyonu sürecinin devamlılığı sağlanır.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun

BİZİMLE ÇALIŞ

Hemen bizimle birlikte
mükemmel projeler
oluşturmaya başla!

Proje Başlat Bizimle Çalışmaya Başla