Hemen Ara Biz Sizi Arayalım
- İzmir Reklam Ajansı, İzmir Büyüme Ajansı, Sosyal Medya Ajansı, Dijital Pazarlama, Eticaret
Şule Yüce 27-06-2022 18:36 (2 yıl önce)

Akış Şeması Flowchart

Bir terim olarak algoritmanın anlamı; dijital ortama aktarılan verilerin birimleri, sorun çözme yöntemi, geçilmesi gereken aşamaları ve cevabın yazılma şekillerinin ifadesidir. Algortimalar görsel sembol kullanılarak ifade edildiği zaman ise oluşan diyagrama flowchart yani akış şeması denmektedir. Akış şemaları ile iş akışları ve program tasarımlarının kolaylaşması sağlanır. Tasarımların dokümante edilmesi de akış şemasının dallarındandır. Akış şeması sayesinde süreç içerisinde gerçekleşen olayların görselleştirilmesi sağlanır. İş akışı hazırlığı konusunda kişilere avantaj sağlanır akış şeması oluşumu ile.

Akış Şeması Hakkında Önemli Noktalar

Akış şeması ile problemlerin ve problem olan alanların daha açık şekilde görülmesi sağlanır. Akış şeması söz konusu olduğunda bazı terimlerin bilinmesi gerekmektedir. Kavramların tanımları,

Akış: gereksinim duyulan her türlü faaliyeti karşılamak amacıyla mantık işlemlerinin dizilimi anlamına gelir.

Şema: akışın ortak ve düzenli bölümleri için yazılı açıklamadır.

Akış şeması: akış şeması algoritmalar ve algoritmalar ile yapılan işlemleri birbirine oklar ile bağlı farklı sembollerin kutular içerisinde gösterilmesi ile oluşturulur.

Akış şemaları algoritmalar için görselleştirici bir kavram olarak da görülebilir. Çizgi, elmas, oval ve bunlar gibi pek çok şekil ile algoritmaların gösterimi sağlanır. Algoritma ve akış diyagramı arasındaki temel fark değerlerin simgeler ile kutular içerisinde ifade ediliyor olmasıdır. Adımlar arasında olan ilişki ile yön durumları oklar ile belirtilir ve bu da algoritma ile akış diyagramı arasındaki farklardan biridir. Akış şeması ile yapılması gereken işin tanımlanması ve iş için gereken adımların daha net anlaşılması sağlanır. Genel sembollere ya da işleme ait özelleştirilmiş sembollere dayanılır.

Programlama kodlarının gösterimleri de semboller ile yapılmaktadır. Programı yazan kişinin dışında farklı bir programcı için de anlaşılır olması önemlidir. Programlama dilinde programlamaya başlanırken kodların yazılmasından önce algoritma belirlenir ve akış şeması oluşturulur. Kaynak kodlamasının yapılması da kolaylaştırılmış olur. Gerekli olan işlemsel kolaylığı sağlamaktadır akış şemaları.

Akış Şeması Şekilleri

Akış şemasında kullanım alanı ve amacına göre farklı şekiller vardır. bu şekillerden en çok tercih edilenlerinden birisi elips şeklidir. Şemanın başlangıç noktasını ve bitiş noktasını ifade eder. Başlangıç simgesinin doğrultusunda çıkış oku mevcuttur. Bitiş simgesi üzerinde de giriş oku mevcuttur. İşlemlerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir elips şekli.

Paralel kenar şekli; veri girişinin yapılması istenilen yerlerde kullanılan şekildir. Klavye girişlerinde kullanılır. Sembol içerisine değişken yazılır. Dikdörtgen şekli ile hesaplama ve değer atama işlemleri ifade edilir. Eşkenar dörtgen şekli mantıksal kıyaslama, bozuk dikdörtgen çıktı görüntüsü, altıgen döngü, oklar ile akış yönünü belirlemek için kullanılmaktadır.

Akış Şeması Ne Zaman Kullanılmalı?

Akış şemalarında kullanılan şekiller oldukça geniş bir perspektifte yer almaktalar. Oldukça fazla sayıda olan bu şekiller anlamlarına uygun şekilde tercih edilerek kullanılmalıdırlar. Temel anlamda şekiller hakkında bilgi sahibi olunmasının ardından akış şeması oluşturulmalıdır. Böylece daha doğru bir ifade ediliş ve daha kolay bir anlaşılabilirlik sağlanmış olur.

Akış şemasının kullanımı ile iş yerlerinde verim arttırılmaktadır. En sağlıklı sonuçların alınması için ne konuda ve ne zaman kullanılması gerektiğine dikkat etmek gerekir. İş süreçlerinde düzenleme ve çalışan veriminin arttırılması için tercih edilen akış şeması oluşturulması, üretkenlik ve daha çok satış konusunda yardımcı olmaktadır.

Akış şeması kullanımları sırasında sürecin grafik ve görsel açılardan meydana getirdiği diyagram; fizik bilimi, bilgisayar ve teknoloji alanları, yazılım süreçleri, eğlence sektörü, mühendislik dalları vb. pek çok farklı sektörde işe yaramaktadır. Karışık teknikleri içermeden nasıl çalışıldığını net bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Akış Şeması Avantajları

Akış şemalarının kullanımı ile iş akışında pek çok farklı yönde fayda sağlanmaktadır. İletişimin geliştirilmesinden olay döngüsünün net bir şekilde ifade edilmesine dek her alanda pozitif yönde iyileştirmeler sağlayan diyagram ile iş verimi artmakta ve iş sürecinde oluşan sorunlar net bir şekilde görülebilmektedir. Sorunun kaynağı, ne zaman ve neden meydana geldiğinin net bir şekilde gösterimi akış diyagramları ile mümkün olmaktadır.

Ayrıca faaliyetin başında olan sorumlular için akış diyagramları bir rehber görevi görmektedir. Politika değişiklikleri ve gerekli düzenlemeler konusunda uygun kararların verilmesini sağlar.

Akış şeması kullanımı ile faaliyet sürecinin işleyişinin geliştirilmesi konusunda fikir alınması, katılımcılar arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, sürecin temel öğelerinin belirlenmesi gibi açıklayıcı çözümler sunarak proseslerde ve iş süreçlerinde olumlu etkilerde bulunulmaktadır.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun

BİZİMLE ÇALIŞ

Hemen bizimle birlikte
mükemmel projeler
oluşturmaya başla!

Proje Başlat Bizimle Çalışmaya Başla